Η εταιρεία μας αναλαμβάνει το κλάδεμα πολύ ψηλών δένδρων με χρήση ειδικού γερανοφόρου οχήματος και με την επίβλεψη γεωπόνου γεωτεχνικού ασφαλείας.

Η εταιρεία μας έχει εμπειρεία στις κοπές δασικών δένδρων σε αστικό ιστό.

Πρόσφατα κλήθηκε να απορερατώσει εργασίες κλαδεμάτων με πεζοπόρα συνεργεία αλλά και με τη χρήση ειδικού πιστοποιημένου καλαθοφόρου οχήματος στο ύψωμα του Καρέα στην Αθήνα, υπό την επίβλεψη και τη συνεργασία του Σ.Π.Α.Υμηττού.

COPYRIGHT ΒΥ ΑΓΡΟΠΟΛΙΣ 2016 - WEBDESIGN BY ΑΒΟUTNET