ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΙ

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο Ε Ι ∆ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ 

 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ     ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταβείτε στις επίσημες πληροφορίες του άρθρου:

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/nea/GEORGPROEIDOPOIHSEIS/BOLOS/ampeli_060218.pdf

COPYRIGHT ΒΥ ΑΓΡΟΠΟΛΙΣ 2016 - WEBDESIGN BY ΑΒΟUTNET